Fitosanitarinių tyrimų laboratorija (skyrius)

 

Įgyvendinant valstybinę ir tarptautinę fitosanitarijos politiką ir užtikrinant importuojamų, eksportuojamų, gabenamų tranzitu augalų, augalinių produktų ir kitų objektų fitosanitarinę kontrolę, Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Augalininkystės tarnyba) Fitosanitarinių tyrimų laboratorija (skyrius, toliau – laboratorija) nuo 1997 metų kaip Augalininkystės tarnybos struktūrinis padalinys vykdo augančių, auginamų, dauginamų, įvežamų, išvežamų, vežamų, sandėliuojamų, superkamų, augalų, augalinių produktų bei kitų susijusių objektų fitosanitarinius laboratorinius tyrimus.

Fitosanitarinių tyrimų laboratorija užtikrina augalų sveikatingumą vykdant oficialiosios laboratorijos, nacionalinės etaloninės laboratorijos ir kitas funkcijas, susijusias su kenkėjų aptikimu, nustatymu ir patvirtinimu.

Pagrindinės Fitosanitarinių tyrimų laboratorijos tyrimų sritys yra:

  • Entomologija
  • Bakteriologija
  • Mikologija
  • Nematologija
  • Virusologija
  • Herbologija

Fitosanitarinių tyrimų laboratorija nuo 2015 metų akredituota LST EN ISO/IEC 17025:2005 standarto atitikčiai. 2020 m. lapkričio 11 d. laboratorija buvo perakredituota naujam 5 metų laikotarpiui. Nacionalinio akreditacijos biuro išduotas pažymėjimas Nr.LA.01.153 liudija, kad Fitosanitarinių tyrimų laboratorija atitinka LST EN ISO/IEC 17025:2018 standarto reikalavimus ir yra akredituota atlikti augalų, augalinių produktų ir jų kenkėjų tyrimus.

AKREDITAVIMO PAŽYMĖJIMAS

AKREDITAVIMO PAŽYMĖJIMO PRIEDAS

AKTUALI AKREDITAVIMO SRITIS

PASLAUGOS IR TYRIMŲ RINKLIAVOS

Laboratorijoje nustatomų kenkėjų (kenksmingųjų organizmų) bei tyrimo objektų sąrašas yra patvirtintas 2020 m. lapkričio 19 d. Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymas A1-602 „DĖL KENKĖJŲ, TYRIMO OBJEKTŲ IR NORMINIŲ DOKUMENTŲ / ŠALTINIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ (SUVESTINĖ REDAKCIJA)

Kenkėjams aptikti, nustatyti, patvirtinti naudojami tyrimo metodai

Tyrimai

Tyrimų metodai

Bakteriologiniai

Imunofluorescencinė analizė (IF), išskyrimas, išskyrimas po praturtinimo, biotestas, patogeniškumas, fiziologinis/ biocheminis/ hiperjautrumo testas, biocheminis testas

Entomologiniai

Fizikinis, mechaninis, apžiūros, vizualinis, morfologinis, morfometrinis

Herbologiniai

Mechaninis, apžiūros, daigumo nustatymo, biologinis, vizualinis, morfologinis

Mikologiniai

Drėgnos kameros (mechaninis), ekstrakcijos, auginimo mitybinėse terpėse, vizualinis, morfologinis, morfometrinis, epifluorescencinis

Nematologiniai

Baermann piltuvėlis, flotacija, Oostenbrink plovimas,  maceracija, tiesioginis išskyrimas, vizualinis, morfologinis,  morfologinis-morfometrinis

Virusologiniai

Imunofermentinė analizė (ELISA, DAS-ELISA)

Molekuliniai

Polimerazės grandininė reakcija (PGR), atvirkštinė transkripcijos polimerazės grandininė reakcija (AT-PGR), tikralaikė polimerazės grandininė reakcija (TL-PGR), tikralaikė atvirkštinė transkripcijos polimerazės grandininė reakcija (TLAT-PGR), naujos kartos sekoskaita, PGR/restrikcija

 

Fitosanitarinių tyrimų laboratorijos teikiamos paslaugos apmokestinamos pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimą Nr. 1458 "Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo"

Mėginius kenkėjams nustatyti ima Augalininkystės tarnybos regioninių skyrių, pasienio kontrolės punktų fitosanitarijos postų (skyrių) specialistai, vadovaudamiesi mėginių ėmimo tiksliniam  kenkėjui nustatyti metodikomis, patvirtintomis teisės aktais. Todėl esant įtarimui prašome kreiptis į Jūsų apskritį aptarnaujantį regioninį skyrių, kurio kontaktus galite rasti čia.

Fitosanitarinių tyrimų laboratorijos darbo laikas: pirmadieniais–ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val., penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 (pietų pertrauka 12.00–12.45 val.), adresas: Sukilėlių g. 9a, Vilnius, LT-11352.

Atnaujinimo data: 2024-01-26