Paslaugos

 

Augalų dauginamoji medžiaga, grūdai:

 1. Deklaracija apie ketinimą vykdyti dauginamosios medžiagos tiekimo rinkai veiklą (word), VATIS sistemoje
 2. Prašymas aprobuoti sėklinius pasėlius (word), VATIS sistemoje
 3. Prašymas suteikti teisę aprobuoti sėklinius pasėlius  (word)
 4. Prašymas tikrinti sodo augalų dauginamąją medžiagą (word), VATIS sistemoje
 5. Prašymas paimti mėginį iš sėklos siuntos (word), VATIS sistemoje
 6. Prašymas paimti sėklinių bulvių gumbų mėginį Sąjungos reguliuojamiems nekarantininiams kenkėjams ar Sąjungos karantininiams kenkėjams nustatyti (word), VATIS sistemoje
 7. Prašymas nustatyti sodo augalų dauginamosios medžiagos kokybę (word), VATIS sistemoje
 8. Prašymas išduoti EBPO sertifikatą (word), VATIS sistemoje
 9. Paraiška leisti tiekti rinkai tiriamos, bet dar neįrašytos į Nacionalinį augalų veislių sąrašą veislės sėklą (word)
 10. Prašymas leisti ruošti sėklos mišinius (word), VATIS sistemoje
 11. Prašymas atspausdinti etiketes (word), VATIS sistemoje
 12. Prašymas atspausdinti sėklinių bulvių etiketes (word), VATIS sistemoje
 13. Prašymas atspausdinti sodo augalų dauginamosios medžiagos etiketes (word), VATIS sistemoje
 14. Prašymas suteikti numerius etiketėms ar serijos numerius fasuotėms (word), VATIS sistemoje
 15. Pranešimas apie saugotiną ir savitąją daržovių veislę (word), VATIS sistemoje
 16. Pranešimas apie numatomas auginti pluoštines kanapes (word), VATIS sistemoje
 17. Pranešimas apie įsigytas ir pasėtas pluoštines kanapes sodininkystės tikslais (word), VATIS sistemoje
 18. Pranešimas apie pluoštinių kanapių žydėjimo pradžią (word)VATIS sistemoje
 19. Prašymas įtraukti į pluoštinių kanapių produktų tiekėjų sąrašą (word), VATIS sistemoje
 20. Prašymas išbraukti iš pluoštinių kanapių produktų tiekėjų sąrašo (word), VATIS sistemoje
 21. Prašymas dėl sėklų kokybės tyrimų atlikimo (word) (kreipiantis į Augalininkystės produktų kokybės tyrimų laboratoriją), VATIS sistemoje
 22. Prašymas dėl sėklų kokybės tyrimų atlikimo (word) (kreipiantis į Kauno, Šiaulių regioninius skyrius), VATIS sistemoje
 23. Prašymas dėl augalininkystės produktų kokybės tyrimų atlikimo (word) arba detalią formą (word), VATIS sistemoje  
 24. Prašymas išduoti grūdų kokybės sertifikatus (word), VATIS sistemoje
 25. Prašymas išduoti grūdų produktų kokybės sertifikatus (word), VATIS sistemoje
 26. Prašymas licencijai gauti (word) (norint gauti licenciją verstis licencijuoto grūdų sandėlio veikla), VATIS sistemoje
  Augalų veislės:
   1. Paraiška suteikti augalo veislei teisinę apsaugą Lietuvos Respublikoje(LT)(EN)
   2. Paraiška įrašyti augalo veislę į Nacionalinį augalų veislių sąrašą (EN)  (LT)
   3. Paraiška atlikti registruotosios arba neregistruotos augalo veislės ūkinio vertingumo tyrimus
   4. Paraiška atlikti augalo veislės ūkinio vertingumo tyrimus dėl įrašymo į rekomenduojamų auginti Lietuvoje augalų veislių sąrašą
   5. Siūlomo augalo veislės pavadinimo pateikimo forma
    Augalų apsaugą, trąšos ir tręšiamieji produktai:
     1. Prašymas išduoti trąšų ar dirvožemio gerinimo priemonės tinkamumo naudoti ekologinėje gamyboje patvirtinimą (word) https://vatis.vatzum.lt/
     2. Prašymas išduotį leidimą platinti augalų apsaugos produktus (Word) https://vatis.vatzum.lt/
     3. Prašymas išduoti vienkartinį leidimą įvežti augalų apsaugos produktus į Lietuvos Respubliką iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių (Word). https://vatis.vatzum.lt/
     4. Prašymas paimti ėminį (Word)
       Fitosanitarija:
         1. Prašymas įregistruoti į Lietuvos Respublikos fitosanitarinį registrą (word)
         2. Prašymas dėl sėklų kokybės tyrimų atlikimo(word) (kreipiantis į regioninius skyrius) (pildyti tiesiogiai internete)
         3. Prašymas išregistruoti iš Lietuvos Respublikos fitosanitarinio registro (word)
         4. Prašymas patikslinti duomenis Lietuvos Respublikos fitosanitariniame registre (word) 
         5. Prašymas išduoti  fitosanitarinį sertifikatą (word)
         6. Prašymas suteikti teisę ženklinti medinę pakavimo medžiagą ir (arba) medieną, skirtą jai gaminti (word)
         7. Prašymas augalo pasui gauti (word)
         8. Prašymas dėl prekių saugojimo ir muitinio tikrinimo vietos pripažinimo tinkama augalams, augaliniams produktams ir kitiems susijusiems objektams laikyti (word)
         9. Prašymo išduoti bulvių, daržovių ir vaisių sandėlio veiklos licenciją forma (word)
                   Augalų apsaugos produktai:
           1. Paraiška registruoti augalų apsaugos produktą pagal EP ir ET Reglamentą (EB) Nr.1107/2009
           2. Paraiška dėl leidimo mokslinių tyrimų ar technologinės plėtros tiklsais atlikti neregistruotų augalų apsaugos produktų eksperimentus ar bandymus
           3. Prašymas išduoti Gerosios augalų apsaugos produktų veiksmingumo bandymų praktikos sertifikatą
           4. Prašymas išduoti leidimą naudoti asmeninėms reikmėms augalų apsaugos produktus, tapačius Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktam
           5. Prašymas išduoti leidimą prekiauti augalų apsaugos produktais, tapačiais Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktais

            

           VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS TEIKIAMŲ ADMINISTRACINIŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS

           Eil. Nr.Paslaugos pavadinimasSkyrius, atsakingas už administracinės paslaugos teikimo aprašymo rengimą ir pildymą
           FITOSANITARIJA
           1.

           Fitosanitarinio sertifikato išdavimas

           Prašymas dėl fitosanitarinio sertifikato išdavimo per VATIS

           Fitosanitarijos skyrius
           2.

           Leidimo išsirašyti augalo pasus patiems Lietuvos Respublikos fitosanitarinio registro objektams išdavimas

           Prašymas dėl leidimo išsirašyti augalų pasus patiems Lietuvos Respublikos fitosanitarinio registro objektams išdavimo per VATIS

           Fitosanitarijos skyrius
           3.

           Leidimo įvežti kenksminguosius organizmus, augalus, augalinius produktus ir su jais susijusius objektus bandymų ar moksliniais ir veislinės selekcijos tikslais išdavimas

           Prašymas dėl leidimo įvežti kenksminguosius organizmus, augalus, augalinius produktus ir su jais susijusius objektus bandymų ar moksliniais ir veislinės selekcijos tikslais išdavimo per VATIS

           Fitosanitarijos skyrius
           4.

           Pažymos dėl patikrinimo vietos tinkamumo atlikti fitosanitarinį tikrinimą išdavimas

           Prašymas dėl pažymos dėl patikrinimo vietos tinkamumo atlikti fitosanitarinį tikrinimą išdavimo per VATIS

           Fitosanitarijos skyrius
           5.

           Sprendimas dėl šviežių vaisių ir daržovių atitikties prekybos standartams

           Prašymas dėl atitikties Europos Sąjungos prekybos šviežiais vaisiais ir daržovėmis standartams sertifikato išdavimo per VATIS

           Fitosanitarijos skyrius
           6.

           Leidimas ženklinti medinę pakavimo medžiagą ir (arba) jai gaminti skirtą medieną

           Prašymas dėl leidimo ženklinti medinę pakavimo medžiagą ir (arba) jai gaminti skirtą medieną suteikimo per VATIS

           Fitosanitarijos skyrius
           7.

           Registravimo Lietuvos Respublikos fitosanitariniame registre duomenų tvarkymas

           Prašymas dėl registravimo Lietuvos Respublikos fitosanitariniame registre pažymėjimo išdavimo per VATIS

           Fitosanitarijos skyrius
           8.

           Prekiautojo šviežiais vaisiais ir daržovėmis įdiegtos savikontrolės sistemos pripažinimas veiksminga

           Prašymas dėl prekiautojo šviežiais vaisiais ir daržovėmis įdiegtos savikontrolės sistemos pripažinimo veiksminga per VATIS

           Fitosanitarijos skyrius
           9.

           Tikrinimo akto dėl realizuojamų augalų, augalinių produktų ir kitų objektų sveikatingumo išdavimas

           Prašymas dėl realizuojamų augalų, augalinių produktų ir kitų objektų sveikatingumo tikrinimo akto išdavimo per VATIS

           Fitosanitarijos skyrius
           10.

           Augalo paso išdavimas

           Prašymas dėl augalo paso išdavimo per VATIS

           Fitosanitarijos skyrius
           11.

           Prekių saugojimo ir muitinio tikrinimo vietos pripažinimo tinkama augalams, augaliniams produktams ir kitiems susijusiems objektams laikyti pažymėjimo išdavimas

           Prašymas dėl prekių saugojimo ir muitinio tikrinimo vietos pripažinimo tinkama augalams, augaliniams produktams ir kitiems susijusiems objektams laikyti pažymėjimo išdavimo per VATIS

           Fitosanitarijos skyrius
           AUGALŲ APSAUGA, TRĄŠOS IR TRĘŠIAMIEJI PRODUKTAI
           12.

           Trąšos, maistingosios / maisto medžiagos ir (arba) dirvožemio gerinimo priemonės tinkamumo naudoti ekologinėje gamyboje patvirtinimo išdavimas

           Trąšos, maistingosios / maisto medžiagos ir (arba) dirvožemio gerinimo priemonės tinkamumo naudoti ekologinėje gamyboje patvirtinimo išdavimas ir (ar) informacijos apie ekologinėje gamyboje tinkamas naudoti trąšas, maistingiąsias / maisto medžiagas ir (arba) dirvožemio gerinimo priemones paskelbimas Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje per VATIS

           Agrochemijos skyrius
           13.

           Kitos Europos Sąjungos valstybės įstaigos išduoto patvirtinimo, kad tam tikra trąša ir (arba) dirvožemio gerinimo priemonė leistina naudoti ekologinėje gamyboje, paskelbimas Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos tinklalapyje www.vatzum.lrv.lt

           Trąšų ar dirvožemio gerinimo priemonės tinkamumo naudoti ekologinėje gamyboje patvirtinimo išdavimas ir (ar) informacijos apie ekologinėje gamyboje tinkamas naudoti trąšas ir (arba) dirvožemio gerinimo priemones paskelbimas Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje per VATIS

           Agrochemijos skyrius
           14.

           Leidimo platinti augalų apsaugos produktus išdavimas

           Dėl augalų apsaugos produktų platinimo leidimo išdavimo per VATIS

           Dėl augalų apsaugos produktų platinimo leidimo patikslinimo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo ar pranešimo apie ištaisytą pažeidimą per VATIS
           Agrochemijos skyrius
           15.

           Vienkartinio leidimo įvežti augalų apsaugos produktus iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių išdavimas

           Dėl vienkartinio leidimo įvežti į Lietuvos Respubliką augalų apsaugos produktus iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių išdavimo per VATIS

           Dėl vienkartinio leidimo įvežti į Lietuvos Respubliką augalų apsaugos produktus iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių patikslinimo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo ar pranešimo apie ištaisytą pažeidimą per VATIS

           Agrochemijos skyrius
           16.

           Vienkartinio leidimo purkšti augalų apsaugos produktus iš oro išdavimas

           Dėl vienkartinio leidimo purkšti iš oro išdavimo per VATIS

           Dėl vienkartinio leidimo purkšti iš oro patikslinimo, galiojimo panaikinimo per VATIS
           Agrochemijos skyrius
           17.

           Leidimo prekiauti augalų apsaugos produktais, tapačiais Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams arba naudoti asmeninėms reikmėms, išdavimas

           Prašymas prekiauti augalų apsaugos produktais tapačiais Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams arba naudoti asmeninėms reikmėms per VATIS

           Augalų apsaugos produktų registravimo skyrius
           18.

           Leidimo mokslinių tyrimų ar technologinės plėtros tikslais atlikti neįregistruotų augalų apsaugos produktų eksperimentus ar bandymus išdavimas

           Prašymas dėl leidimo mokslinių tyrimų ar technologinės plėtros tikslais atlikti neįregistruotų augalų apsaugos produktų eksperimentus ar bandymus išdavimo per VATIS

           Augalų apsaugos produktų registravimo skyrius
           19.

           Augalų apsaugos produkto registracijos liudijimo išdavimas

           Prašymas dėl augalų apsaugos produkto registracijos liudijimo išdavimo per VATIS

           Augalų apsaugos produktų registravimo skyrius
           20.

           Gerosios augalų apsaugos produktų veiksmingumo bandymų praktikos sertifikato išdavimas

           Prašymas dėl gerosios augalų apsaugos produktų veiksmingumo bandymų praktikos sertifikato išdavimo per VATIS

           Augalų apsaugos produktų registravimo skyrius
           21.

           Leidimo išimties tvarka tiekti į rinką augalų apsaugos produktus ne ilgesniam kaip 120 dienų naudojimo laikotarpiui išdavimas

           Prašymas dėl leidimo išimties tvarka tiekti į rinką augalų apsaugos produktus ne ilgesniam kaip 120 dienų naudojimui per VATIS

           Augalų apsaugos produktų registravimo skyrius
           AUGALŲ DAUGINAMOJI MEDŽIAGA, GRŪDAI
           22.

           Sodo augalų sertifikato išdavimas

           Prašymas nustatyti sodo augalų dauginamosios medžiagos kokybę per VATIS

           Augalų dauginamosios medžiagos skyrius
           23.

           Sėklinių bulvių sertifikato išdavimas

           Prašymas paimti sėklinių bulvių gumbų mėginį Sąjungos reguliuojamiems nekarantininiams kenkėjams ar Sąjungos karantininiams kenkėjams nustatyti per VATIS

           Prašymas paimti mėginį iš sėklos siuntos per VATIS
           Augalų dauginamosios medžiagos skyrius
           24.

           Sėklos sertifikatų išdavimas

           Prašymas paimti mėginį iš sėklos siuntos per VATIS

           Prašymas pažeminti dauginamosios medžiagos kategoriją per VATIS
           Augalų dauginamosios medžiagos skyrius
           25.

           Dauginamosios medžiagos tiekėjo pažymėjimo išdavimas

           Prašymas pažeminti dauginamosios medžiagos kategoriją

           Augalų dauginamosios medžiagos skyrius
           26.

           Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (OECD) sertifikato išdavimas

           Prašymas išduoti EBPO sertifikatą per VATIS

           Augalų dauginamosios medžiagos skyrius
           27.

           Augalų dauginamosios medžiagos aprobavimas

           Prašymas aprobuoti sėklinius pasėlius per VATIS

           Prašymas nustatyti sodo augalų dauginamosios medžiagos kokybę per VATIS

           Augalų dauginamosios medžiagos skyrius
           28.

           Įtraukimas į Pluoštinių kanapių produktų tiekėjų sąrašą ar išbraukimas iš jo 

           Prašymas įtraukti į pluoštinių kanapių produktų tiekėjų sąrašą per VATIS

           Prašymas išbraukti iš pluoštinių kanapių produktų tiekėjų sąrašo per VATIS

           Augalų dauginamosios medžiagos skyrius
           29.

           Pažymos apie pluoštinių kanapių mėginyje nustatytą tetrahidrokanabinolio (THC) kiekį išdavimas

           Pranešimas apie pluoštinių kanapių žydėjimo pradžią per VATIS

           Pranešimas apie numatomas auginti pluoštines kanapes per VATIS

           Pranešimas apie įsigytas ir pasėtas pluoštines kanapes sodininkystės tikslais per VATIS
           Augalų dauginamosios medžiagos skyrius
           30.

           Pažymos dėl dauginamosios medžiagos mėginio kokybės rodiklių išdavimas

           Prašymas paimti mėginį iš sėklos siuntos per VATIS

           Augalų dauginamosios medžiagos skyrius
           31.

           Tarptautinės sėklų tyrimo asociacijos (ISTA) sertifikatų išdavimas

           Prašymas atlikti sėklos mėginių kokybės tyrimus (ISTA mėlynojo sertifikato išdavimui) per VATIS

           Augalininkystės produktų kokybės tyrimų laboratorija (skyrius)
           32.

           Grūdų ir jų produktų kokybės sertifikatų išdavimas

           Prašymas išduoti grūdų kokybės sertifikatus per VATIS

           Prašymas išduoti grūdų produktų kokybės sertifikatus per VATIS

           Augalininkystės produktų kokybės tyrimų laboratorija (skyrius)
           33.

           Licencijos verstis licencijuoto grūdų, bulvių, daržovių ir vaisių sandėlio veikla išdavimas

           Licencijos verstis licencijuoto bulvių, daržovių ir vaisių sandėlio veikla išdavimas per VATIS

           Prašymas dėl licencijos išdavimo verstis licencijuoto grūdų sandėlio veikla per VATIS
           Augalininkystės produktų kokybės tyrimų laboratorija (skyrius), Fitosanitarijos skyrius
           34.

           Augalininkystės produktų kokybės tyrimų protokolų išdavimas

           Prašymas atlikti augalininkystės produktų mėginių kokybės tyrimus per VATIS

           Augalininkystės produktų kokybės tyrimų laboratorija (skyrius)
              AUGALŲ VEISLĖS
           35.Teisinės apsaugos suteikimas augalo veislei Lietuvos Respublikoje Augalų veislių skyrius
           36.

            Augalo veislės įrašymas į Nacionalinį augalų veislių sąrašą

           Prašymas pratęsti augalo veislės įrašymo Nacionaliniame augalų veislių sąraše terminą per VATIS

           Prašymas išbraukti augalo veislę (-es) iš Nacionalinio augalų veislių sąrašo ar iš Lietuvos Respublikoje saugomų augalų veislių sąrašo per VATIS
            Augalų veislių skyrius

           Atnaujinimo data: 2024-02-08