Fitosanitarijos srities informacijos rinkmenos

Fitosanitarinio registro viešieji duomenys

Prekių saugojimo ir muitinio tikrinimo vietų sąrašas (Muitinės sandėlių sąrašas)

Patikrinimo vietų, tinkamų atlikti fitosanitarinį tikrinimą, sąrašas

Plakatai

Lankstinukai

Kita

Atnaujinimo data: 2024-01-05