Konsultavimas

Konsultacijų teikimo būdai:

Augalininkystės tarnyba rengia viešąsias konsultacijas, apibendrinusi patvirtintas rašytines konsultacijas, atsakymus ūkio subjektams (užklausas gautas raštu) ir atsakymus į gautas užklausas skiltyje “Klausimai (https://vatis.vatzum.lt/duk)” dėl Augalininkystės tarnybos kompetencijai priskirtų teisės aktų nuostatų taikymo, žodžiu teiktus paaiškinimus ir kitą informaciją, kuri yra ar gali būti aktuali visiems tokią veiklą vykdantiems ūkio subjektams, taip pat priėmus naujus teisės aktus ar pakeitus galiojančius teisės aktus.

Augalininkystės tarnyba teikia individualias konsultacijas, gavus užklausą raštu ar žodžiu (atvykus į Augalininkystės tarnybos padalinį, telefonu, el. paštu, patikrinimo metu, per informacinę sistemą VATIS (https://vatis.vatzum.lt/), pasitikėjimo liniją, socialinį tinklą Facebook (https://www.facebook.com/vatzumlt/)). Jei gautas paaiškinimas žodžiu netenkina, galima kreiptis dėl paaiškinimo raštu.

Ūkio subjekto prašymu, pateiktu Augalininkystės tarnybai raštu ar el. paštu, gali būti atliekamas ūkio subjekto vizitavimas konsultavimo tikslais.

Prireikus ūkio subjektai Augalininkystės tarnyba konsultuoja žodžiu, atliekant veiklos patikrinimus, parodų, seminarų, renginių ar kitų susitikimų su ūkio subjektais metu.

Augalininkystės tarnyba organizuoja ūkio subjektų konsultacinius nuotolinius mokymus.

Augalininkystės tarnyba teikia konsultacijas ūkio subjektams, kalbantiems užsienio (anglų) kalba.

PRANEŠIMAI DĖL PAŽEIDIMŲ

Ūkio subjektams skirtas skundų, pranešimų dėl pažeidimų telefono numeris

 +370 (5) 2375631

Ūkio subjektai gali pasirinkti spausdami:

Skundai, pranešimai dėl pažeidimų, spauskite 1-tą.

Pasirenkami variantai:

spauskite 1-tą – palikti įrašą;

spauskite 2-tą – sujungti su specialistu.

 

KONSULTAVIMAS

Ūkio subjektams skirtas konsultacijos telefono numeris  

+370 (5) 2375631. 

Ūkio subjektai gali pasirinkti konsultacijas spausdami:

Fitosanitarijos klausimais, spauskite 2-tą.

Agrochemijos klausimais, spauskite 3-tą. 

Augalininkystės produktų kokybės tyrimų klausimais, spauskite 4-tą.

Pasienio kontrolės klausimais, spauskite 5-tą.

Augalų apsaugos produktų registravimo klausimais, spauskite 6-tą.

Augalų dauginamosios medžiagos klausimais, spauskite 7-tą.

Augalų veislių klausimais, spauskite 8-tą.

Pokalbis su konsultantu kitais klausimais, spauskite 9-tą.

 

Aukščiau minėtais klausimais ūkio subjektai gali kreiptis į regioninius skyrius:

Alytuje (8 315) 56 112

Šiauliuose (8 41) 430 743

Kaune (8 37) 32 0632

Tauragėje (8 446) 61 220

Klaipėdoje (8 46) 365 453

Telšiuose (8 444) 31 082

Marijampolėje (8 343) 90 425

Utenoje (8 389) 61 465

Panevėžyje (8 45) 460 491

Vilniuje (8 5) 238 3970


Augalininkystės tarnyba informuoja, kad siekiant užtikrinti kokybišką ir vieningą aptarnavimą,visi pokalbiai yra įrašomi. Pokalbių įrašai tvarkomi saugant asmens duomenis.

Ūkio subjektų konsultavimo tvarka

Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo Valstybinėje augalininkystės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos tvarka

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos įsipareigoja skirti išteklių konsultuoti ir teikti metodinę pagalbą pirmuosius metus veiklą vykdantiems ūkio subjektams. Mes siekiame, jog „verslo naujokai“ sulauktų kuo daugiau pagalbos ir palaikymo, todėl parengėme informacines atmintines, kurios yra skirtos veiklą pradedantiems ūkio subjektams.

„Verslo naujokų“ atmintinės:

„Verslo naujokų“ konsultantai:
 
  • Agrochemijos skyrius – vyriausioji specialistė Irena Petrovienė

tel. Nr. (8 5) 275 4182, mob. 8 638 58 166, el. p. [email protected]

  • Augalų apsaugos produktų registravimo skyrius – vyriausioji specialistė Indra Juselytė

tel. Nr. (8 5) 262 4940, el. p. [email protected]

  • Augalų dauginamosios medžiagos skyrius – vyriausioji specialistė Simona Žižienė

tel. Nr. (8 5) 275 4353, el. p. [email protected]

  • Augalininkystės produktų kokybės tyrimų laboratorija (skyrius) – patarėja Deimantė Gedvilaitė

tel. Nr. (8 5) 237 5571, mob. 8 607 90 241, el. p. [email protected]

  • Augalų veislių skyrius – vyriausioji specialistė Danguolė Kirvaitienė

tel. Nr. (8 5) 234 3647, mob. 8 607 64 143, el. p. [email protected]

  • Fitosanitarijos skyrius – patarėjas Gintaras Lapinskas

tel. Nr. (8 5) 275 3121, mob. 8 616 39 605, el. p. [email protected]

  • Pasienio kontrolės koordinavimo skyrius – vedėja Vilma Mikelaitienė

tel. Nr. (8 5) 234 3596, mob. 8 663 67 741, el. p. [email protected]

Atnaujinimo data: 2024-01-16