Teisės aktų, reglamentuojančių ūkio subjektų priežiūrą ir įtvirtinančių atitinkamų sričių reikalavimus, sąrašas

Teisės aktų, reglamentuojančių ūkio subjektų priežiūrą ir įtvirtinančių atitinkamų sričių reikalavimus, sąraše, patvirtintame Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. A1-172 „Dėl Teisės aktų, reglamentuojančių ūkio subjektų priežiūrą ir įtvirtinančių atitinkamų sričių reikalavimus, sąrašo patvirtinimo“, nurodytų teisės aktų galiojančios nuorodos paskelbtos Augalininkystės tarnybos interneto svetainės skyriuje ,,Teisinė informacija / Teisės aktai“

  Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 15 d. įsakymas Nr. A1-172 ,,Dėl teisės aktų, reglamentuojančių ūkio subjektų priežiūrą ir įtvirtinančių atitinkamų sričių reikalavimus, sąrašo patvirtinimo" (aktuali redakcija)

  I. GENETIŠKAI MODIFIKUOTŲ ORGANIZMŲ KONTROLĖ

    II. ŠVIEŽIŲ VAISIŲ IR DARŽOVIŲ KOKYBĖS KONTROLĖ

    III. MEDIENOS IR MEDINĖS PAKAVIMO MEDŽIAGOS KONTROLĖ

    IV. FITOSANITARINĖ KONTROLĖ

    V. AUGALŲ DAUGINAMOSIOS MEDŽIAGOS TIEKIMO RINKAI KONTROLĖ

    VI. PLUOŠTINĖS KANAPĖS IR JŲ PRODUKTAI  

      VII. GRŪDŲ IR KITŲ AUGALININKYSTĖS PRODUKTŲ KOKYBĖ, GRŪDŲ SANDĖLIAI

      VIII. TRĄŠŲ IR TRĘŠIAMŲJŲ PRODUKTŲ KONTROLĖ

      IX. AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTŲ KONTROLĖ

      X. AUGALŲ VEISLĖS

      • Lietuvos Respublikos teisės aktai
      • Įstatymai
      • Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymai
      • Tarnybos direktoriaus įsakymai

      XI. KELIAS VEIKLOS SRITIS APIMANTYS TEISĖS AKTAI      I. GENETIŠKAI MODIFIKUOTŲ ORGANIZMŲ KONTROLĖ 

      Lietuvos Respublikos teisės aktai

      Įstatymai

      Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymai

      Tarnybos direktoriaus įsakymai

      II. ŠVIEŽIŲ VAISIŲ IR DARŽOVIŲ KOKYBĖS KONTROLĖ

      ES teisės aktai

      Lietuvos Respublikos teisės aktai

      Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymai

                Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymai

      Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymai

      Tarnybos direktoriaus įsakymai

      III. MEDIENOS IR MEDINĖS PAKAVIMO MEDŽIAGOS KONTROLĖ

      ES teisės aktai

      Tarptautiniai standartai

      Lietuvos Respublikos teisės aktai

      Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymai

      Tarnybos direktoriaus įsakymai

      IV. FITOSANITARINĖ KONTROLĖ

      ES teisės aktai

      Lietuvos Respublikos teisės aktai

      Įstatymai

      Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai

      Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymai

                 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir kitų ministrų bendri įsakymai

       Tarnybos direktoriaus įsakymai

       

      V. AUGALŲ DAUGINAMOSIOS MEDŽIAGOS TIEKIMO RINKAI KONTROLĖ

      Lietuvos Respublikos teisės aktai

      Įstatymai

      Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymai

      Tarnybos direktoriaus įsakymai

       VI. PLUOŠTINĖS KANAPĖS IR JŲ PRODUKTAI

       Lietuvos Respublikos teisės aktai 

       Įstatymai   

       Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymai

         

       VII. GRŪDŲ IR KITŲ AUGALININKYSTĖS PRODUKTŲ KOKYBĖ, GRŪDŲ SANDĖLIAI

       VIII. TRĄŠŲ IR TRĘŠIAMŲJŲ PRODUKTŲ KONTROLĖ

       ES teisės aktai

        

       Lietuvos Respublikos teisės aktai
          Įstatymai
        Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 36-987; 2008, Nr. 76-3000);

        Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymai
       Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 375 „Dėl Ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo“;

                  Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymai

       Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymai

         Tarnybos direktoriaus įsakymai
          Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. gegužės 15 d. įsakymas Nr. A1-167 „Dėl trąšos ar dirvožemio gerinimo priemonės tinkamumo naudoti ekologinėje gamyboje dokumentų formų patvirtinimo“

        IX. AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTŲ KONTROLĖ

        ES teisės aktai

        Lietuvos Respublikos teisės aktai

        Įstatymai

         

        Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymai

        X. AUGALŲ VEISLĖS

        • Lietuvos Respublikos teisės aktai
        • Įstatymai
        • Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymai
        • Tarnybos direktoriaus įsakymai


        XI. KELIAS VEIKLOS SRITIS APIMANTYS TEISĖS AKTAI

        Atnaujinimo data: 2024-01-07