Karjera

Visada laukiame Jūsų CV, jei:

- turite aukštąjį išsilavinimą (biologija, ekologija, agronomija, žemės ūkio, miškininkystės kryptis);
- mokate anglų kalbą.

Mes siūlome:

- Lanksčią darbo laiko pradžią/pabaigą;
- Nuotolinio darbo galimybę;
- Kursus ir mokymus tiek Lietuvoje, tiek užsienyje, padedančius tobulinti profesinius įgūdžius;
- Motyvacinę sistemą, kuri numato priemokas už papildomų darbų vykdymą, bei papildomas naudas;
- Patogią ofiso lokaciją, nemokamą automobilio parkavimą.

CV siųsti el. paštu [email protected]
Dėl papildomos informacijos kreiptis: Vaiva Karvelienė, Teisės ir personalo skyriaus vyriausioji specialistė, tel. +370 5 272 2289 arba +37061211267

 

  IEŠKOME TEISĖS IR PERSONALO SKYRIUJE patarėjo (darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį)!

  Darbo vieta Vilnius.

  Pareiginė alga 1324€ atskaičius mokesčius ir taikant NPD.

   Mes tikimės, kad Tu:

   • turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą teisės krypties;
   • turi ne mažesnę kaip 3 metų personalo administravimo patirtį;
   • išmanai teisės aktus, reglamentuojančius personalo administravimo sritį;
   • gebi planuoti, organizuoti, analizuoti duomenis, identifikuoti problemines sritis;
   • turi puikius komunikavimo įgūdžius, nori mokytis, tobulėti ir įgyvendinti tikslus.

   Mūsų Tarnyboje Tu:

   • analizuosi personalo administravimo procesus, teiksi siūlymus jų optimizavimui, bei organizuosi įgyvendinimą;
   • bendradarbiausi su Nacionaliniu bendrųjų funkcijų centru, spręsi iškilusias problemas, siūlysi sprendimus dėl efektyvaus personalo funkcijų atlikimo, procesų standartizavimo, teisės aktų optimizavimo, rengti įstaigos vidinių teisės aktų projektus.

   Siųsti savo CV [email protected] . Pasikonsultuoti ir daugiau informacijos sužinoti gali paskambinęs Vaivai Karvelienei tel. 8 612 11267.

   IEŠKOME FINANSŲ IR VEIKLOS PLANAVIMO SKYRIUJE patarėjo (darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį)!

   Darbo vieta Vilnius.

   Pareiginė alga 1394€ atskaičius mokesčius ir taikant NPD.

   Mes tikimės, kad Tu:

   • išmanai ir moki taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Žemės ūkio ministro įsakymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą;
   • turi aukštąjį universitetinį ekonomikos arba jam prilygintą ekonomikos, finansų, apskaitos, vadybos ir verslo studijų krypties išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu;
   • turi ne mažiau kaip 3 metų darbo patirties buhalterinės apskaitos ir (ar) finansų valdymo srityje (privalumas-patirtis viešajame sektoriuje);
   • gebi savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, moki valdyti, rinkti, analizuoti,  apibendrinti informaciją ir rengti išvadas  bei sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
   • moki kaupti ir sisteminti finansinę – ekonominę informaciją, periodiškai apibendrinti turimus finansinius  duomenis;
   • moki dirbti Microsoft Office programiniu paketu, Valstybės biudžeto; apskaitos ir mokėjimo sistema (VBAMS), Viešojo sektoriaus finansinės apskaitos bendruoju posistemiu (FABIS).

   Mūsų Tarnyboje Tu:

   • padėsi analizuoti programos priemonių, finansuojamų iš Europos Sąjungos lėšų poreikį, atliksi skaičiavimus;
   • pagal kompetenciją rengsi arba padėsi rengti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai teikiamus duomenis apie valstybės biudžeto asignavimų papildomą poreikį valstybės funkcijoms vykdyti ar investicijų projektams įgyvendinti;
   • pagal kompetenciją rengsi arba padėsi rengti nustatytos formos Augalininkystės tarnybos vykdomų programų sąmatų projektus su priedais;
   • pagal kompetenciją padėsi vykdyti finansų kontrolę naudojant valstybės biudžeto lėšas, skirtas vykdyti Augalininkystės tarnybos programų priemonėms;
   • analizuosi valstybinių rinkliavų dydžius, pagal kompetenciją rengsi arba padėsi rengti naujų ir patvirtintų rinkliavų skaičiavimo projektų dokumentus;
   • organizuosi ir dalyvausi atliekant Augalininkystės tarnybos ilgalaikio bei trumpalaikio turto, atsargų metinę inventorizaciją;
   • koordinuosi, kontroliuosi NBFC apskaitą, kad būtų apskaitomos visos piniginės lėšos, ilgalaikis materialus ir nematerialusis turtas, įsigytas iš tarnybos išlaikymui (valdymui) skirtų asignavimų, pagal panaudą gautas ar perduotas turtas, pagal nuomą gautas turtas, laiku ir tinkamai užregistruotos visos buhalterinės apskaitos operacijos.

   Siųsti savo CV [email protected] . Pasikonsultuoti ir daugiau informacijos sužinoti gali paskambinęs Vaivai Karvelienei tel. 8 612 11267.

   IEŠKOME KAUNO ORO UOSTO PASIENIO KONTROLĖS PUNKTO FITOSANITARIJOS POSTE (SKYRIUJE) specialisto (darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį)!

   Darbo vieta Kaunas, Karmėlava.

   Pareiginė alga 846€ atskaičius mokesčius ir taikant NPD.

   PAPILDOMA INFORMACIJA: Darbas slenkančiu grafiku, postas dirba 7 dienas per savaitę, darbo valandų skaičius per savaitę 40h.

   Mes tikimės, kad Tu:

   • turi aukštąjį išsilavinimą (biologijos, ekologijos, žemės ūkio mokslų srityje);
   • turi teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones;
   • gerai moki rusų kalbą.

   Mūsų Tarnyboje Tu:

   • atliksi įvežamų, išvežamų, gabenamų tranzitu augalų bei augalinių produktų, dauginamosios medžiagos, augalų apsaugos produktų ir GMO kontrolę;
   • taip pat vykdysi šviežių vaisių bei daržovių atitikties prekybos standartams patikrą;
   • tikrinsi medinę pakavimo medžiagą;
   • išduosi augalų pasus;
   • imsi mėginius tyrimams.

   Siųsti savo CV [email protected] . Pasikonsultuoti ir daugiau informacijos sužinoti gali paskambinęs Vaivai Karvelienei tel. 8 612 11267.

   IEŠKOME BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIUJE vyriausiojo specialisto (darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį)!

   Darbo vieta Vilnius.

   Pareiginė alga nuo 954€ atskaičius mokesčius ir taikant NPD.

   Mes tikimės, kad Tu:

   • Turi ne žemesnį kaip aukštesnįjį, aukštąjį neuniversitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (gali būti studentas);
   • Turi bent 1 metų darbo patirties ruošiant naujas kompiuterines darbo vietas, jas prižiūrint ir šalinant gedimus;
   • Išmanai kompiuterinių darbo vietų veikimą;
   • Išmanai IT sistemų veikimą;
   • Turi žinių kompiuterinių tinklų, IT infrastruktūros ir operacinių sistemų administravimo;
   • Būsi iniciatyvus siūlant techninius/procesinius sprendimus veiklos efektyvinimui;
   • Esi analitinio mąstymo, atidus.

   Darbo pobūdis:

   • Kompiuterinių darbo vietų infrastruktūros priežiūra ir palaikymas;
   • Kompiuterizuotų darbo vietų palaikymas ir naujų ruošimas;
   • Kompiuterinės ir programinės įrangos gedimų nustatymas ir šalinimas;
   • Active Directory, Exchange, M365 administravimas ir priežiūra;
   • Elektroninio pašto priežiūra ir konfigūravimas;
   • Kompiuterinių darbo vietų turto valdymas;
   • Darbas su helpdesk užduočių registravimo sistema;
   • Kolegų konsultavimas IT klausimais;
   • Kitų IT techninių užduočių vykdymas.

   Mes siūlome:

   • Įdomų, atsakingą darbą sparčiai besiplečiančioje ir dinamiškoje organizacijoje;
   • Profesinį tobulėjimą ir mokymosi galimybes;
   • Draugišką ir energingą kolektyvą;
   • Kolegų pagalbą ir palaikymą;
   • Atlyginimą atitinkantį kompetenciją ir rezultatus;
   • Visas darbui reikalingas priemones.

   Siųsti savo CV [email protected] . Pasikonsultuoti ir daugiau informacijos sužinoti gali paskambinęs Vaivai Karvelienei tel. 8 612 11267.

   IEŠKOME AGROCHEMIJOS SKYRIUJE 3 vyriausiųjų specialistų (vieno darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį ir dviejų karjeros valstybės tarnautojų)!

   Darbo vieta Vilnius.

   Pareiginė alga darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, 999€ atskaičius mokesčius ir taikant NPD.

   Pareiginė alga karjeros valstybės tarnautojų 1098€ atskaičius mokesčius ir taikant NPD.

   Kandidatuoti į karjeros valstybės tarnautojo darbo vietas galite čia ir čia

   Kandidatavimo į karjeros valstybės tarnautojo darbo vietas tvarka čia

   Kandidatuoti į darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, darbo vietą siųskite savo CV apačioje nurodytu el. paštu.

   Mes tikimės, kad Tu:

   • turi aukštąjį išsilavinimą (biologija, ekologija, agronomija, žemės ūkio ar teisės kryptis);
   • turi darbo patirties augalininkystės ar žemės ūkio srityje;
   • išmanai žemdirbystės, augalų apsaugos produktų, tręšiamųjų produktų, žemės ūkio technikos sritis ir esi susipažinęs su atitinkamais teisės aktais;
   • moki anglų kalbą (privalumas mokėti ir rusų kalbą);
   • turi teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones;
   • gebi valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

   Mūsų Tarnyboje Tu:

   • spręsi klausimus ir atliksi veiklą susijusią su augalų apsaugos produktų, tręšiamųjų produktų priežiūra;
   • metodiškai vadovausi regioninių skyrių darbuotojams;
   • rengsi priskirtos srities teisės aktų projektus ir jų pasiūlymus;
   • atliksi paskirtos srities prašymų (dokumentų ir duomenų) vertinimą ir išrašysi reikiamas licencijas;
   • atliksi vidinius darbuotojų mokymus savo kompetencijos klausimais;
   • analizuosi priskirtos srities gaunamus dokumentus, rengsi raštus, ataskaitas, planus, pristatymus, pranešimus, informacinę ir metodinę medžiagą, atsakysi į paklausimus bei klausimynus.

   Siųsti savo CV [email protected] . Pasikonsultuoti ir daugiau informacijos sužinoti gali paskambinęs Vaivai Karvelienei tel. 8 612 11267.

   IEŠKOME AUGALŲ DAUGINAMOSIOS MEDŽIAGOS SKYRIUJE patarėjo!

   Darbo vieta Vilnius.

   Pareiginė alga 1279€ atskaičius mokesčius ir taikant NPD.

   Mes tikimės, kad Tu:

   • turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą (biologijos, agronomijos, žemės ūkio krypties);
   • moki anglų kalbą ne žemesniu kaip C1 lygiu;
   • turi teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones;
   • esi susipažinęs su ES ir Lietuvos teisės aktais augalų dauginamosios medžiagos, pluoštinių kanapių kontrolės srityje;
   • gebi analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
   • esi nuoseklus, kruopštus ir atidus detalėms, atsakingas, turi vidinę motyvaciją gerai dirbti ir tobulėti.

   Mūsų Tarnyboje Tu:

   • Metodiškai vadovausi Tarnybos struktūrinių padalinių darbuotojų darbui, susijusiam su dauginamosios medžiagos sertifikavimo proceso kontrole, organizuosi mokymus.
   • Pagal skyriaus kompetenciją atstovausi valstybei Europos Sąjungos Tarybos ir Komisijos darbo grupėse.
   • Rengsi teisės aktų projektus, susijusius su skyriaus veikla.

   Sekite informaciją mūsų svetainėje arba Valstybės viešojo valdymo agentūros puslapyje. Pasikonsultuoti ir daugiau informacijos sužinoti galima paskambinus Vaivai Karvelienei tel. 8 612 11267.

   IEŠKOME AUGALŲ VEISLIŲ SKYRIUJE vyriausiojo specialisto (darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį)!

   Darbo vieta Vilniuje.

   Pareiginė alga  1008€ atskaičius mokesčius ir taikant NPD.

   Mes tikimės, kad Tu:

   • turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą (biologijos, žemės ūkio ar agronomijos krypties);
   • moki anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu;
   • sugebi rasti ir skaityti įstatymus.

   Mūsų Tarnyboje Tu:

   • atliksi paraiškų įrašyti augalų veisles į Nacionalinį augalų veislių sąrašą ekspertizę;
   • užsakinėsi reikiamus sėklos kiekius tyrimams atlikti, bei kontrolinius sėklos pavyzdžius saugojimui ir veislės atpažinimui;
   • organizuosi mėginių augalų veislių derliaus kokybei nustatyti pristatymą;
   • apibendrinsi ir įvertinsi augalų veislių tyrimo duomenis, bei rengsi ataskaitas;
   • rengsi teisės aktus, ūkinio vertingumo tyrimo metodikas.

   Siųsti savo CV [email protected] . Pasikonsultuoti ir daugiau informacijos sužinoti gali paskambinęs Vaivai Karvelienei tel. 8 612 11267.

   IEŠKOME FITOSANITARIJOS SKYRIUJE vyriausiojo specialisto (darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį)!

   Darbo vieta Vilniuje.

   Pareiginė alga 909€ atskaičius mokesčius ir taikant NPD.

   Mes tikimės, kad Tu:

   • turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą (biologijos, agronomijos krypties);
   • moki anglų kalbą;
   • esi geranoriškas ir darbštus.

   Mūsų Tarnyboje Tu:

   • rengsi raštus, dokumentus, metodinius nurodymus, susijusius su augalų sveikatingumu;
   • dirbsi su duomenų bazėmis (VATIS, Traces, Europhyt)
   • rinksi, sisteminsi, apipavidalinsi ir pateiksi statistinę informaciją apie aptiktus kenkėjus;
   • rengsi fitosanitarinius priemonių planus karantininių kenkėjų židiniams sunaikinti;
   • organizuosi mokymus darbuotojams bei suinteresuotiems ūkio subjektams;
   • atstovausi Lietuvą darbo grupėse ar komisijose.

   Siųsti savo CV [email protected] . Pasikonsultuoti ir daugiau informacijos sužinoti gali paskambinęs Vaivai Karvelienei tel. 8 612 11267.

   IEŠKOME AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTŲ REGISTRAVIMO SKYRIUJE vyriausiojo specialisto (darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį)!

   Darbo vieta Vilniuje.

   Pareiginė alga priklauomai nuo pozicijos nuo 1017€ atskaičius mokesčius ir taikant NPD.

   Mes tikimės, kad Tu:

   • turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą (biologijos ar chemijos krypties);
   • moki anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu;
   • esi susipažinęs su ES ir Lietuvos teisės aktais augalų apsaugos produktų registravimo srityje;
   • gebi analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
   • esi nuoseklus, kruopštus ir atidus detalėms, atsakingas, turi vidinę motyvaciją gerai dirbti ir tobulėti.

   Mūsų Tarnyboje Tu:

   • vertinsi veikliųjų medžiagų liekanas dėl veikliųjų medžiagų patvirtinimo / patvirtinimo atnaujinimo ES,  dėl augalų apsaugos produktų registravimo Lietuvoje;
   • rengsi ataskaitas dėl derliaus sunaikinimo, išduodant leidimus mokslinių tyrimų ar technologinės plėtros tikslais atlikti neįregistruotų augalų apsaugos produktų eksperimentus ar bandymus;
   • rengsi informaciją ir teiksi Europos maisto saugos agentūrai apie veikliųjų medžiagų, kurių augalų apsaugos produktai registruoti Lietuvoje naudojimus, didžiausių leistinų koncentracijų peržiūrai pagal Reglamento (EB) Nr. 396/2005 12 straipsnį;
   • dalyvausi Europos maisto saugos tarnybos ekspertų darbo grupėse, Europos Komisijos organizuojamuose susitikimuose veikliųjų medžiagų liekanų vertinimo klausimais.

   Siųsti savo CV [email protected] . Pasikonsultuoti ir daugiau informacijos sužinoti gali paskambinęs Vaivai Karvelienei tel. 8 612 11267.

   IEŠKOME FITOSANITARINIŲ TYRIMŲ LABORATORIJOJE vyriausiojo specialisto (darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį)!

   Darbo vieta Vilniuje.

   Pareiginė alga 927€ atskaičius mokesčius ir taikant NPD.

   Mes tikimės, kad Tu:

   • turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą technologinių mokslų krypties (inžinerija);
   • turi ne mažiau kaip 1 metų darbo patirtį inžinerinių sistemų eksploatavimo ir priežiūros darbuose;
   • esi nuoseklus, kruopštus ir atidus detalėms, turi vidinę motyvaciją gerai dirbti ir tobulėti.

   Mūsų Tarnyboje Tu būsi atsakingas už:

   • laboratorijos technologinių procesų, inžinerinių sistemų eksploatacijos, įrengimų priežiūrą ir valdymą ir kontrolę;
   • laboratorijos pastatų patalpų, laboratoriniuose tyrimuose naudojamų įrenginių, mokroklimato palaikymo priežiūrai naudojamų prietaisų valdymą ir kontrolę;
   • laboratoriniams tyrimams naudojamos įrangos, prietaisų priežiūrą ir kontrolę.

   Siųsti savo CV [email protected] . Pasikonsultuoti ir daugiau informacijos sužinoti gali paskambinęs Vaivai Karvelienei tel. 8 612 11267.

   Siekdami pritraukti kuo daugiau jaunų aktyvių specialistų, siūlome praktikos (tiek profesinės, tiek savanoriškos) atlikimo galimybę bet kuriame struktūriniame Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Augalininkystės tarnyba) padalinyje.

   Praktikos sąlygos:

   Profesinė praktika

   Savanoriška praktika

   Gali atlikti mokymo įstaigų studentai;

   Pasirašoma trišalė praktinio mokymo sutartis;

   Praktikantai neįdarbinami, praktika neatlygintina.

   Gali atlikti asmenys nuo 18 iki 29 metų

   Pasirašoma dvišalė savanoriškos praktikos sutartis;

   Savanoriškos praktikos terminas negali būti ilgesnis kaip 2 mėnesiai;

   Savanoriškos praktikos sutartis su Augalininkystės tarnyba gali būti sudaroma ne daugiau kaip vieną kartą;

   Praktikantai neįdarbinami, praktika neatlygintina.

   Norintys atlikti praktiką Augalininkystės tarnyboje, turi:

    • atsiųsti įstaigos vadovui adresuotą prašymą dėl praktikos atlikimo, kuriame nurodomas pageidaujamas praktikos atlikimo laikas ir trukmė, Augalininkystės tarnybos veiklos sritis (-ys) ir konkretus Augalininkystės tarnybos padalinys, kuriame pageidaujama atlikti praktiką;
     • studentas prašyme papildomai turi nurodyti mokymo įstaigą, kurioje studijuoja, specialybę, kursą ar klasę.

      Augalininkystės tarnyba, atsižvelgdama į praktikantų praktikos atlikimo privalomumą, tikslą ir sąsajas su Augalininkystės tarnybos veikla bei atliekamomis funkcijomis, turi teisę atsisakyti priimti praktikantus praktikai atlikti.

      Praktikantas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų el. paštu informuojamas apie prašymo atlikti praktiką Augalininkystės tarnyboje tenkinimą (netenkinimą).

      Informaciją apie praktiką atlikusius asmenis sisteminame ir kaupiame. Atsižvelgiant į praktikanto praktikos įvertinimo rezultatus ir atsiradus galimybei, geriausiai įvertintiems praktikantams gali būti pasiūlyta darbo vieta Augalininkystės tarnyboje.

      Dėl papildomos informacijos, susijusios su praktikos atlikimo tvarka, prašome kreiptis į Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Teisės ir personalo skyriaus vyriausiąją specialistę Vaivą Karvelienę, tel. (85) 2722289 arba 861211267, el. p. [email protected]

      Atnaujinimo data: 2024-02-27