Vadovybė

Augalai yra labai svarbi žmogaus gyvybės, sveikatos, gerovės ir geros savijautos dalis.
Augalai sudaro didžiąją dalį žmonių ir gyvulių raciono, be augalinių produktų sveika mityba būtų neįsivaizduojama, augalininkystės sektorius išlaiko ir sukuria reikšmingą skaičių darbo vietų, augalai yra pagrindinė žmogaus aplinkos ir ekosistemų dalis, augalai turi svarbų vaidmenį mažinant klimato kaitą.
Lietuvos žemės ūkio sektoriuje didžioji dalis pagaminamos produkcijos bei eksporto tenka augalininkystei.
Pastaruoju metu Lietuvos ir pasaulio augalininkystėje vyksta dideli pokyčiai del Europos Sąjungos Žaliojo kurso strategijos, naujų pažangių technologijų diegimo, klimato kaitos mažinimo tikslų.
Kartu dėl žmonių populiacijos augimo iki 2050 pasaulio žemės ūkis turės užauginti 40% daugiau maisto nei užauginama dabar.
Tuo pačiu yra paskaičiuota, kad 40 proc. augalinio derliaus pasaulyje yra prarandama dėl augalų ligų ir kenkėjų.
Augalininkystės tarnybos veikla yra svarbi skatinant kokybišką ir gausią augalininkystės sektoriaus gamybą, jos eksportą, mažinant augalininkystės sektoriaus praradimus dėl ligų ir kenkėjų, tuo pačių saugant augalus, vartotojus ir aplinką nuo nepageidaujamo agrochemijos poveikio.

Arvydas Basiulis
Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus pavaduotojas, atliekantis direktoriaus funkcijas

Atnaujinimo data: 2024-01-12