2024-02-07

Siekiantiems gauti augalų veislių teisinę apsaugą – parama

Šiais metais mažos ir vidutinės įmonės iš tam specialiai skirto fondo (MVĮ) galės lengviau gauti gana solidžią paramą augalų veislių teisinei apsaugai. Kodėl svarbu apsaugoti intelektinę nuosavybę ir kaip gauti finansinę paramą, aiškina Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos specialistai.

Augalų veislių teisinė apsauga yra labai svarbi apsaugant selekcininkų darbą ir inovacijas, kurios savo ruožtu padidina ūkininkų konkurencingumą, prisideda išsaugant  biologinę įvairovę, padeda kovoti su klimato kaita. Kuriant naujas veisles, investuojama daug laiko ir lėšų, tad labai svarbu užtikrinti, kad ši veikla apsimokėtų ir selekcininkų darbo rezultatai būtų apsaugoti.

Siekdama nustatyti, kokią įtaką ekonomikai ir aplinkai daro augalų veislių teisinė apsauga, Europos Sąjungos (ES) intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO) kartu su Bendrijos augalų veislių tarnyba (CPVO) atliko tyrimą remdamiesi ES 1995–2019 m. duomenimis. Nustatyta, kad minėtu laikotarpiu, naudojant geresnes veisles, sumažėjo žemės ūkio gamybos sąnaudos, o derlius padidėjo. Ekonominis ES augalų veislių teisinės apsaugos (CPVR) poveikis, vertinant BVP, siekė 13 milijardų eurų. CPVR prisidėjo įkuriant 907 tūkst. darbo vietas, turėjo įtakos algų didėjimui.

CPVR poveikis aplinkai irgi buvo teigiamas: sumažėjo dirbamos žemės naudojimas (6,7 mln. hektarų), išsiskyrė mažiau šiltnamio efektą sukeliančių dujų (61,7 mln. tonų per metus), sunaudota mažiau vandens (14,5 mlrd. m3 per metus). Šie rezultatai rodo, kad augalų veislių teisinė apsauga yra labai svarbi ekonominiam vystymuisi ir aplinkos apsaugai, prisideda siekiant Europos žaliojo kurso tikslų. Selekcininkui teisinė apsauga suteikia galimybę susigrąžinti investicijas į naujų pažangių kintančios aplinkos poreikius atitinkančių veislių kūrimą, tai skatina inovacijas ir naudinga visuomenei.

Be naujovių, kurias įgalina CPVR apsauga, ES iš eksportuotojos būtų tapusi kai kurių augalininkystės produktų importuotoja, būtų pablogėjusi jos prekybinė padėtis visų augalininkystės produktų atžvilgiu.

Teisinę apsaugą augalo veislei galima gauti atskirose valstybėse, pavyzdžiui, kad ir Lietuvoje, kurios saugomų augalų veislių sąraše yra įrašytos 135 veislės. Šį sąrašą galima rasti adresu https://vatzum.lrv.lt/media/viesa/saugykla/2023/10/08dngudApBg.pdf.

ES taip pat yra galimybė gauti apsaugą, kuri galiotų iškart visose ES valstybėse. Šiai apsaugai gauti paraiškos teikiamos per CPVO ir tokiu atveju viena paraiška, vienas veislės techninis patikrinimas gali suteikti teisę į veislės apsaugą visoje ES. Šiuo metu daugiau kaip 29 tūkst. augalų veislių ES turi galiojančią apsaugą. Jų duomenų bazę galima rasti CPVO Variety Finder svetainėje https://cpvo.europa.eu/en/applications-and-examinations/cpvo-variety-finder.

Kai augalo veislei suteikta teisinė apsauga, selekcininkas turi galimybę apsaugoti savo interesus, nes jo veislės dauginamoji medžiaga negali būti naudojama be jo sutikimo. Tai sudaro sąlygas susirinkti mokesčius už jo sukurtos veislės dauginamosios medžiagos naudojimą.

Augalų veislių apsaugos įstatyme yra įvardyti du užmokesčių, mokamų selekcininkams, tipai: licencinis ir selekcinis. Selekcinis užmokestis – ūkininko ar kito žemės naudotojo selekcininkui mokamas užmokestis už savo ūkyje užaugintą ir toliau sėjai savo ūkyje naudojamą saugomos veislės dauginamąją medžiagą. Licencinis užmokestis mokamas selekcininkui, kai šis perduoda ūkininkui arba kitam žemės naudotojui teisę savo sukurtą veislę dauginti pagal licencinę sutartį.

Dalį ES teisinės apsaugos augalo veislei gavimo išlaidų galima padengti, pasinaudojant MVĮ (mažų ir vidutinių įmonių) fondu, skirtu paremti jų intelektinės nuosavybės apsaugą. Šį fondą įsteigė EUIPO, bendradarbiaudama su Europos Komisija, CPVO, valstybių narių intelektinės nuosavybės tarnybomis, siekdama skatinti MVĮ inovacijas, stiprinti šių įmonių konkurencingumą rinkoje.

MVĮ fondas – projektas, skirtas suteikti finansinę paramą mažoms ir vidutinėms įmonėms, norinčioms apsaugoti ir efektyviai valdyti savo intelektinę nuosavybę, veikia kompensavimo principu. Yra galimybė gauti 1500 eurų vertės kuponą, skirtą padengti iki 75 proc. išlaidų, susijusių su CPVO internetinių paraiškų teikimo mokesčiais ir pirmųjų metų išskirtinumo, vienodumo ir stabilumo tyrimo mokesčiais. Šis kuponas naudojamas teikiant naujas paraiškas, kurių skaičius neribojamas. Kuponai skirstomi „pirmas atėjai, pirmas gavai“ principu, tad MVĮ raginamos neuždelsti pasinaudoti šia galimybe, nes fondas bus skirstomas tol, kol bus sunaudotas. MVĮ fondas taip pat skiria kuponus ir kitų intelektualios nuosavybės tipų mokesčiams padengti, pavyzdžiui, prekių ženklams ir dizainams. Apie tai informaciją galima rasti svetainėje https://www.euipo.europa.eu/lt/discover-ip/sme-fund/how-to-apply/ip-scan.

Daugiau aktualios ir naudingos informacijos apie teisinės apsaugos suteikimą augalų veislėms Lietuvoje galima rasti Augalininkystės tarnybos Augalų veislių skyriaus svetainėjehttps://vatzum.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/augalu-veisles1/#TA.

Mažos ir vidutinės įmonės, siekiančioms gauti augalų veislių teisinę apsaugą visoje ES, svarbią joms informaciją gali rasti čia: https://cpvo.europa.eu/en/news-and-events/news/unlocking-opportunities-2024-sme-fund-embrace-innovation-plant-variety-protection.

 

Augalininkystės tarnybos informacija