2024-02-08

Rusija uždraudė gvazdikų iš Ekvadoro importą

 

Rusijos federalinė veterinarijos ir fitosanitarijos priežiūros tarnyba „Rosselchoznadzor“ oficialiai kreipėsi į Lietuvos valstybinę augalininkystės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos norėdama informuoti apie draudimą nuo vasario 9 d. į Rusiją įvežti Ekvadoro kilmės skintus gvazdikus.

Atsižvelgdama į šį raštą ir vadovaudamasi Fitosanitarinio eksporto, fitosanitarinio reeksporto ir išankstinio eksporto sertifikatų išdavimo tvarkos aprašo, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. 3D-554 „Dėl Fitosanitarinio eksporto, fitosanitarinio reeksporto ir išankstinio eksporto sertifikatų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo” (nuoroda –  https://www.e- tar.lt/portal/lt/legalAct/4b5ea0f0d00811eaabd5b5599dd4eebe ), 16.1 papunkčiu, Augalininkystės tarnyba prašymą išduoti fitosanitarinius sertifikatus Ekvadoro kilmės skintų gvazdikų siuntoms į Rusijos Federaciją nuo š. m. vasario 9 d. nenagrinės.

Šioms skintoms gėlėms fitosanitariniai sertifikatai dėl vežimo į Rusijos Federaciją bus išduodami tuomet, kai Rusijos federalinė veterinarijos ir fitosanitarijos priežiūros tarnyba informuos Augalininkystės tarnybą apie minėto draudimo panaikinimą.

Daugiau aktualios ir naudingos informacijos rasite Augalininkystės tarnybos interneto svetainėje  https://vatzum.lrv.lt/lt/, Facebook ir LinkedIn paskyrose

Valstybinės augalininkystės tarnybos informacija