2024-02-15

Laukiame pasiūlymų dėl kontrolinių klausimynų

Vadovaujantis 2021 m. gegužės 7 d Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2021/1189, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/848 papildomas nuostatomis dėl konkrečių genčių ar rūšių ekologiškos įvairiarūšės medžiagos augalų dauginamosios medžiagos gamybos ir pardavimo, septyni kontroliniai klausimynai papildyti dėl ekologiškos augalų dauginamosios medžiagos ženklinimo. Pateikiame jų projektus.

 

1.      Tiekiamų rinkai sėklinių bulvių kontrolinio klausimyno projekto (https://vatzum.lrv.lt/media/viesa/saugykla/2024/2/9g4yhHZ_LT4.pdf),

 

2.      Tiekiamos rinkai daržovių ir dekoratyvinių augalų dauginamosios ir sodinamosios medžiagos kontrolinio klausimyno projekto (https://vatzum.lrv.lt/media/viesa/saugykla/2024/2/Vr9YFVYgZpE.pdf),

 

3.      Tiekiamos rinkai daržovių, gėlių, vaistinių ir prieskoninių augalų sėklos kontrolinio klausimyno projekto (https://vatzum.lrv.lt/media/viesa/saugykla/2024/2/7iU8yrz3TZ0.pdf),

 

4.      Tiekiamos rinkai javų ir grikių sėklos kontrolinio klausimyno projekto (https://vatzum.lrv.lt/media/viesa/saugykla/2024/2/15b_GoUDMIA.pdf),

 

5.      Turgavietėse dauginamąja medžiaga (sėklomis, daigais ir kita) prekiaujančių asmenų kontrolinio klausimyno projekto (https://vatzum.lrv.lt/media/viesa/saugykla/2024/2/669Rvmw6c4c.pdf),

 

6.      Tiekiamos rinkai pašarinių, aliejinių ir pluoštinių augalų, runkelių sėklos kontrolinio klausimyno projekto (https://vatzum.lrv.lt/media/viesa/saugykla/2024/2/BrTDIMrLy6o.pdf),

 

7.      Tiekiamos rinkai sodo augalų dauginamosios ir sodinamosios medžiagos kontrolinio klausimyno projekto (https://vatzum.lrv.lt/media/viesa/saugykla/2024/2/n6e8DiSGgpY.pdf).

 

Šie kontroliniai klausimynai bus naudojami tikrinant dauginamosios medžiagos tiekėjus dauginamosios medžiagos tiekimo rinkai kontrolės metu. Kol kontroliniai klausimynai dar nepatvirtinti, kviečiame pareikšti nuomonę, komentuoti ar pateikti pasiūlymus. Teikti pastabas ir pasiūlymus galima iki 2023 m. vasario 29 d. elektroninio pašto adresais [email protected] ir [email protected].

 

Daugiau aktualios ir naudingos informacijos rasite Augalininkystės tarnybos interneto svetainėje https://vatzum.lrv.lt/lt/, Facebook ir LinkedIn paskyrose